`
 
Update Shellpensioen.nl
april 2021
Shell
 
 
 
Hoeveel risico kunt u lopen?
Mijn-Shellpensioen is opnieuw verbeterd. U kunt hier nu ook zien hoe uw beleggingen zich verhouden tot uw toekomstige uitgaven. Dat geeft meer inzicht in uw inkomen na pensionering.

Meer inzicht voor een gerust gevoel
Bij Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) bouwt u een eigen pensioenkapitaal op. U bepaalt zelf hoeveel risico u met uw beleggingen neemt. Maar hoe verhouden uw beleggingen zich tot uw toekomstige uitgaven? Kies op mijn-Shellpensioen uw risicoprofiel en vul uw toekomstige uitgaven in. U ziet dan uw te verwachten inkomen per maand afgezet tegen uw te verwachten kosten. En of uw toekomstig besteedbaar inkomen voldoende is voor de uitgaven die u verwacht. Mocht dat niet zo zijn, dan kunt u tijdig passende maatregelen nemen.

Uw toekomstige uitgaven
In mijn-Shellpensioen kon u uw toekomstige uitgaven al invullen. Als u uw risicoprofiel bekijkt of verandert, ziet u nu ook uw te verwachten uitgaven bij uw te verwachten inkomen per maand. En het bedrag dat u per maand overhoudt. Deze gegevens staan ook in een overzichtelijke grafiek.

Hoe verhouden uw toekomstige uitgaven zich tot uw beleggingen?
U ziet het snel en eenvoudig bij uw beleggingsbalans op mijn-Shellpensioen.

U bepaalt zelf hoe wij voor u beleggen
Wij beleggen uw premies volgens een risicoprofiel dat u zelf kiest: neutraal, offensief of defensief. De keuze die u maakt, heeft effect op uw pensioenuitkering later. U kunt maandelijks uw keuze aanpassen, maar dat is niet verplicht. Als u tevreden bent met uw huidige risicoprofiel, dan hoeft u niets te doen.

U vindt uw actuele gegevens op mijn-Shellpensioen
Heeft u nog geen risicoprofiel gekozen? Regel het snel en eenvoudig op uw persoonlijk portaal. Ga naar mijn-Shellpensioen en log in met uw DigiD. Woont u in het buitenland en heeft u geen DigiD? Maak dan eerst zelf een account aan.
 
 
© 2021 Shell Pensioenfonds
...