Update Shellpensioen.nl
april 2021
Shell
 
 
 
Uw pensioen is afhankelijk van de beleggingsresultaten en rente-ontwikkeling
Het afgelopen kwartaal waren de rendementen van zowel aandelen als obligaties goed. De rente is echter verder gedaald. Tegelijkertijd zijn de wereldwijde politieke en economische ontwikkelingen momenteel een punt van zorg.

Wat de resultaten betekenen voor uw persoonlijke situatie, ziet u op het waardeoverzicht in mijn-Archief op mijn‑Shellpensioen. U logt veilig en makkelijk in met uw DigiD.
 
Risicovolle beleggingen stegen in waarde
Beleggers reageerden positief op de renteverlagingen die centrale banken hebben doorgevoerd. Hierdoor is een goed rendement gemaakt in de lifecycle portefeuilles.
De economische groeiverwachtingen zijn naar beneden bijgesteld
De beleggingsresultaten zijn afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De verwachtingen voor de wereldwijde groei zijn het laagste sinds de financiële crisis. Vooral in Europa zijn de economische vooruitzichten weinig rooskleurig. Het vertrouwen in de Duitse industrie bereikte in de voorbije periode een nieuw dieptepunt. Ook de onzekerheden rondom het handelsconflict tussen de VS en China en de Brexit spelen nog altijd een belangrijke rol op de financiële markten. Uw toekomstig te behalen rendement kan hierdoor beïnvloed worden.
De rente daalde (nog) verder
De rente is in de afgelopen periode verder gedaald. Het niveau van de rente is voor u met name van belang op het moment dat u uw pensioenvermogen omzet in een pensioenuitkering. Bij een lagere rente, ontvangt u een lager pensioen dan bij een hogere rente. Het pensioenfonds beschermt uw pensioen voor een belangrijk deel tegen rentedalingen.

Op mijn‑Shellpensioen ziet u welk pensioenbedrag u kunt verwachten op basis van de situatie nu. Op dit portaal logt u veilig en makkelijk in met uw DigiD.
 
 
© 2021 Shell Pensioenfonds