Update Shellpensioen.nl
april 2021
Shell
 
 
 
Pensioenakkoord: wat betekent het voor u?
Afgelopen zomer stonden de kranten vol over het Pensioenakkoord. Shell Pensioenfonds volgt de ontwikkelingen rond de uitwerking ervan op de voet. In het huidige Pensioenakkoord staan nog geen details over pensioenregelingen. Zodra er nieuws is, hoort u dat van ons.

Wat is het Pensioenakkoord?
Het kabinet en de sociale partners hebben in 2019 afspraken gemaakt over veranderingen in het pensioenstelsel: het Pensioenakkoord. Dat is nodig om het pensioenstelsel klaar te maken voor de toekomst. Er is nu alleen nog duidelijkheid over de AOW-leeftijd; niet over de pensioenregelingen. De Stuurgroep is nu bezig met de uitwerking. Shell Pensioenfonds volgt dit nauwlettend om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Kijk ook eens op de Pensioenakkoord pagina op onze website.

Kijk op SER.nl of www.wijzeringeldzaken.nl
De SER (Sociaal-Economische Raad) heeft het kabinet geadviseerd over de toekomst van het pensioenstelsel. In het SER-advies leest u de hoofdlijnen van een nieuw pensioenstelsel. Of volg het nieuws op de website van Wijzer in Geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën: www.wijzeringeldzaken.nl.

Hebt u vragen over uw pensioen?
Log in op mijn-Shellpensioen en bekijk uw pensioen. Voor vragen kunt u bellen: 088‑4623456. U bereikt ons op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Mailen kan ook via info@shellpensioen.nl. Wij helpen u graag!
 
 
© 2021 Shell Pensioenfonds
...