Update Shellpensioen.nl
april 2021
Shell
 
 
 
Duurzaam beleggen
Shell Pensioenfonds belegt uw maandelijkse pensioenpremies. Het rendement zorgt voor de aangroei van uw pensioen. Maar een goed rendement is niet het enige dat telt. We willen ook op een duurzame en verantwoorde manier beleggen.

Wat kunnen wij doen?
Door beleggingen op een verantwoorde wijze uit te voeren, wil Shell Pensioenfonds bijdragen aan een betere wereld. In 2019 heeft Shell Pensioenfonds de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties omarmd, net zoals de onderneming Shell dat eerder heeft gedaan. Dit zijn zeventien doelen om wereldwijd verbeteringen te realiseren op het gebied van armoedebestrijding, ongelijkheid en klimaatverandering. Deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn instrumenteel bij het invulling geven aan ons Verantwoord Beleggingsbeleid.

Vooruitgang in 2019
Eind 2018 hebben de besturen van Shell Pensioenfonds het ‘Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen’ getekend. Voor Shell Pensioenfonds was het al belangrijk dat niet alleen wordt gekeken naar rendement, risico en kosten maar ook naar factoren zoals milieu, maatschappij en goed bestuur. Onze initiatieven hebben in 2019 geleid tot een stijging op de jaarlijkse ranking van de VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling): SSPF ging van plaats 41 naar plaats 26. Daar zijn we best trots op!

Vervolgstappen in 2020
Verantwoord beleggen blijft een belangrijk punt op de agenda van Shell Pensioenfonds. Het komend jaar zullen wij ons Verantwoord Beleggingsbeleid verder actualiseren en onze contracten met externe dienstverleners in lijn brengen met dit beleid. Verder zullen we ook uw mening en voorkeuren vragen, voor wat betreft belangrijke duurzaamheidsthema’s. Hierover wordt u nog geïnformeerd.

Wilt u meer weten over verantwoord beleggen?
Was u al in dienst voor juli 2013, dan leest u hier meer over verantwoord beleggen. Bent u bij Shell gaan werken op of na 1 juli 2013, dan vindt u hier meer informatie over verantwoord beleggen.
 
 
© 2021 Shell Pensioenfonds
...