Logius
Gebruikersonderzoek RGS

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit gebruikersonderzoek. Het doel van deze enquête is om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van het Referentie GrootboekSchema (RGS) door intermediairs. Het invullen van de enquête neemt maximaal 5 minuten van uw tijd in beslag.

De enquête bestaat uit vier delen:
1. Gebruik RGS
2. Voor- en nadelen
3. Over uw bedrijf
4. Contact

Privacy en resultaat enquête
De gegevens voorkomend uit deze vragenlijst worden verzameld door Logius, in opdracht van de Taskforce Implementatie RGS. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden en worden alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld op www.referentiegrootboekschema.nl en worden niet herleidbaar tot individuele gegevens.

Meer informatie over RGS is te vinden op de website. Voor een samenvattende introductie verwijzen wij u graag naar de RGS Factsheet.


Deel 1: Gebruik RGS

 *

Deel 2: Voor- en nadelen


Deel 3: Over uw bedrijf


Deel 4: Contact